Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2019.

Badania i komercjalizacja

W skład SBŁ wchodzą instytuty naukowe oraz Centrum Łukasiewicz, które będzie odpowiedzialne za planowanie i koordynację prac badawczych. Włączone do sieci instytuty, zajmą się realizacją projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacją wyników prac B+R. Poza działalnością naukową, instytuty będą mogły również produkować aparaturę badawczą i materiały, prowadzić działalność normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych oraz prowadzić szkolenia i kursy kadr dla gospodarki.

Powstanie SBŁ oznacza połączenie 38 instytutów dysponujących około 8 tysiącami pracowników i niemal 1,5 miliardowymi przychodami. Pozwoli im to na osiągnięcie efektu skali i tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny potencjał. Jednolite zasady dotyczące zarządzania własnością intelektualną i infrastrukturą badawczą znacząco uproszczą współpracę z punktu widzenia przedsiębiorców. Struktura sieciowa ułatwi i zoptymalizuje procesy inwestycyjne w polskiej nauce – wykluczy dublowanie aparatury badawczej i zoptymalizuje wykorzystanie dotychczasowych zasobów.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Listy poparcia dla projektu

Koncepcja projektu, koordynowanego przez Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, została bardzo pozytywnie przyjęta przez polskie instytuty badawcze oraz renomowane organizacje z zagranicy. Świadome znaczenia rozwijania międzynarodowej współpracy, wyraziły one zainteresowanie wsparciem dla projektu i udziałem w organizowanych w jego ramach warsztatach i konferencji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Realizowany w ramach programu DIALOG projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), której celem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Nauka i gospodarka

czytaj więcej

Badania i komercjalizacja

czytaj więcej

Instytuty

czytaj więcej