Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2019.

Nauka i gospodarka

SBŁ stanowić będzie efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, rodzaj pomostu między nauką a gospodarką. Powołanie „Łukasiewicza” pozytywnie wpłynie na działalność mikro-, średnich i małych przedsiębiorców, którzy dzięki niej zyskają łatwiejszy dostęp do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Instytuty działające w „Łukasiewiczu” będą funkcjonowały w sektorze nauki w inny sposób niż jednostki naukowe. Ich działalność badawcza będzie w większym stopniu ukierunkowana na prowadzenie badań istotnych z punktu widzenia polityki państwa i przemysłu – na osiąganiu celów gospodarczych, naukowych, naukowo-technicznych i innowacyjnych kraju. W oparciu o taki model działają np. fińskie VTT czy holenderskie TNO.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Listy poparcia dla projektu

Koncepcja projektu, koordynowanego przez Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, została bardzo pozytywnie przyjęta przez polskie instytuty badawcze oraz renomowane organizacje z zagranicy. Świadome znaczenia rozwijania międzynarodowej współpracy, wyraziły one zainteresowanie wsparciem dla projektu i udziałem w organizowanych w jego ramach warsztatach i konferencji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Realizowany w ramach programu DIALOG projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), której celem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Nauka i gospodarka

czytaj więcej

Badania i komercjalizacja

czytaj więcej

Instytuty

czytaj więcej