Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2019.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Realizowany w ramach programu DIALOG projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), której celem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Nauka i gospodarka

czytaj więcej

Badania i komercjalizacja

czytaj więcej

Instytuty

czytaj więcej

Listy poparcia dla projektu

Koncepcja projektu, koordynowanego przez Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, została bardzo pozytywnie przyjęta przez polskie instytuty badawcze oraz renomowane organizacje z zagranicy. Świadome znaczenia rozwijania międzynarodowej współpracy, wyraziły one zainteresowanie wsparciem dla projektu i udziałem w organizowanych w jego ramach warsztatach i konferencji.

Kontakt

Koordynator projektu:

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Ul. Pawińskiego 5A

02-106 WARSZAWA

Tel. (4822) 6583607
Tel. (4822) 6581476

E-mail: dialog@technologypartners.pl


 

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE