Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2019.

Listy poparcia dla Projektu

Instytut Elektrotechniki
Mieczysława Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
web: https://iel.pl/

Instytut Metali Nieżelaznych
Generała Józefa Sowińskiego 5
44-121 Gliwice
web: http://www.imn.gliwice.pl/

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a
24-100 Puławy
web: http://www.ins.pulawy.pl/index.php/pl/

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej - ITAM
Roosevelta 118
41-800 Zabrze
web: http://www.itam.zabrze.pl/

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Kazimierza Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
web: http://www.itee.radom.pl/index.php/en/

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
web: http://www.itr.org.pl/

Joint Institute for Innovation Policy
Boulevard de la Plaine 9
1050 Brussels
web: http://www.jiip.eu/

Knowledge4Innovation
Square de Meeus 35
1000 Brussels
web: http://www.knowledge4innovation.eu

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Realizowany w ramach programu DIALOG projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), której celem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Nauka i gospodarka

czytaj więcej

Badania i komercjalizacja

czytaj więcej

Instytuty

czytaj więcej