Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2019.
Projekt „Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie udziału instytutów naukowych wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w międzynarodowych projektach badawczych w roli ich koordynatorów i partnerów.

Międzynarodowe warsztaty

W ramach projektu organizowane będą międzynarodowe warsztaty networkingowe – w Finlandii i Hiszpanii – z udziałem przedstawicieli polskiego sektora nauki i badań i przemysłu. W ich trakcie omówione zostaną m.in. najbliższe nabory wniosków w ramach programu H2020.

Promocja Polskiej Nauki

Do udziału w 10. jubileuszowej konferencji European Innovation Summit w Brukseli (listopad 2018) zaproszone zostanie szerokie grono przedstawicieli wyższego szczebla instytucji i organizacji reprezentujących polską naukę.

Rozwój współpracy

W opinii zagranicznych partnerów, którzy współpracować będą z realizatorami projektu, ułatwi on i przyspieszy dostęp do informacji nt. polskiego potencjału badawczego oraz osiągnięć polskiej nauki. Wpłynie też na rozwój współpracy badawczej europejskiego sektora B+R z polskimi jednostkami badawczymi.

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Realizowany w ramach programu DIALOG projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), której celem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Nauka i gospodarka

czytaj więcej

Badania i komercjalizacja

czytaj więcej

Instytuty

czytaj więcej

REJESTRACJA

Udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu wymaga zarejestrowania się w portalu projektu.

 

rejestracja

WARSZTATY I KONFERENCJE

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 międzynarodowe warsztaty networkingowe z udziałem przedstawicieli instytutów członkowskich Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), m.in. Tecnalia i VTT. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostaną przedstawiciele polskich instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Liczba uczestników, reprezentujących instytuty SBŁ ograniczona jest do 25 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zarejestrowanie się w portalu.
 

Warsztaty networkingowe będą miały miejsce w siedzibach VTT w Finlandii i TECNALIA w Hiszpanii.
 
Dedykowana sesja tematyczna zorganizowana zostanie w trakcie 10. European Innovation Summit w Parlamencie Europejskim w Brukseli.


 

czytaj więcej


 

Listy poparcia dla projektu

Koncepcja projektu, koordynowanego przez Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, została bardzo pozytywnie przyjęta przez polskie instytuty badawcze oraz renomowane organizacje z zagranicy. Świadome znaczenia rozwijania międzynarodowej współpracy, wyraziły one zainteresowanie wsparciem dla projektu i udziałem w organizowanych w jego ramach warsztatach i konferencji.

Kontakt

Koordynator projektu:

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Ul. Pawińskiego 5A

02-106 WARSZAWA

Tel. (4822) 6583607
Tel. (4822) 6581476

E-mail: dialog@technologypartners.pl


 

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE